Tilmelding til DASEM Årsmøde 2023 er åben!

Faglighed, Forskning og Fællesskab

Efter to hårde år med corona og for første gang i 3 år afholdes DASEM årsmøde d. 29-30 april 2022 som konventionel konference med fysisk fremmøde blandt gode og savnede akutmedicinske kollegaer!

Årsmødet vil bygge på nogle af erfaringerne fra det succesfulde digitale årsmøde sidste år og vi kan garantere en ligeså fantastisk stemning som det lykkedes at skabe sidste år – med akutmedicinsk faglighed, forskning og fællesskab i centrum!

De faglige indlæg byder bl.a. på opdateringer indenfor hypertensiv krise, AKS og højsensitive troponiner samt nekrotiserende fasciit, mens den akutmedicinske forskning i år får endnu mere tid i rampelyset med opdateringer fra de akutmedicinske professorer og journal jam. 

Ovenpå den overvældende positive feedback fra sidste års tema omkring fejlkultur byder årsmødet i år på flere vigtige emner som impostor syndrom og paneldebat om specialets udvikling med deltagelse af bl.a. Helene Probst fra SST og Helga Schultz fra YL

Venue

Trinity Hotel

Dansk Selskab for Akutmedicins årsmøde finder igen i år sted i Fredericia på Trinity Hotel – et stenkast fra Lillebæltsbroen

Bemærk at overnatning bookes separat fra konferencedeltagelsen

Dag 1
Dag 2

Registrering og morgenmad

april 29, 202208:00-08:45
Speaker
Henrik Ømark Petersen

Velkomst ved formanden

april 29, 202208:45 - 09:00Konferencesal
Speaker
Jens Wretborn

Keynote: Crowding

april 29, 202209:00 - 10:00Konferencesal

Kaffepause og sponsorbesøg

april 29, 202210:00-10:30
Speakers
Catrin Iversen
Anders Wallin Paulsen

Parallelsession: Akutmedicin udenfor akutafdelingen

april 29, 202210:30-11:45Konferencesal
Speakers
Erika Frischknecht Christensen
Mikkel Brabrand
Christian Backer Mogensen

Parallelsession: Akutprofessorerne præsenterer del 1

april 29, 202210:30-11:45Lokale T12

Kaffepause og sponsorbesøg

april 29, 202211:45-12:00
Speakers
Muayad Yas Al-Khafaji
Emil Ejersbo Iversen
Anders Jørgensen

Parallelsession: YDAM Journal Jam – Væske vs. tidlig vasopressor

april 29, 202212:00-13:15Konferencesal
Speakers
Hans Kirkegaard
Annmarie Tougborg Lassen
Kasper Iversen

Parallelsession: Akutprofessorerne præsenterer del 2

april 29, 202212:00-13:15Lokale T12

Frokost og sponsorbesøg

april 29, 202213:15-14:15
Speakers
Jørn Munkhof Møller
Michael Hecht Olsen

Parallelsession: Opdatering på nationale behandlingsvejledninger

april 29, 202214:15-15:15Konferencesal
Speakers
Jesper Weile
Birgit Falk Riecke

Parallelsession: Ultralydsoscar og MSK-ultralyd

april 29, 202214:15-15:15Lokale T12

Kaffepause og sponsorbesøg

april 29, 202215:15-15:30
Speaker
Dr. Gail Gazelle

Keynote: Impostor Syndrom

april 29, 202215:30-16:30Konferencesal

Kaffepause og sponsorbesøg

april 29, 202216:30-16:45
Speaker
DASEM

DASEM Generalforsamling

april 29, 202216:45-18:45Konferencesal

Festmiddag med underholdning

april 29, 202219:15-23:59

Generalforsamlinger

Fredag 29/4 kl. 17-18.45

Dansk Selskab for Akutmedicin

Deltagelse i generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og uden tilmelding.
Deltagelse i de øvrige dele af årsmødet er kun efter tilmelding og betaling af deltagergebyr.
Dagsordenen for generalforsamlingen følger selskabets vedtægter. Alle medlemmer opfordres til at stille op til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling udsendes til alle selskabets medlemmer senest 3 uger inden generalforsamlingen afholdes. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, således at en opdateret dagsorden kan udsendes senest 1 uger før generalforsamlingen.

Lørdag d. 30/4 kl. 13.15-15

Yngre Danske Akutmedicinere

Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med DASEMs Årsmøde/DEMC eller Årsmøde i YDAM. Alle medlemmer kan frit deltage og er stemmeberettigede. Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlingen med 4 ugers varsel. Alle medlemmer opfordres til at stille op til bestyrelsen.

Dagsordenen for generalforsamlingen følger selskabets vedtægter.

Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 2 uger før ordinær generalforsamling få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.

Speakers

 • Kasper Iversen er professor i akutmedicin og kardiologi ved Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet. Han har siden 2016 været forskningsansvarlig overlæge i Akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital og siden 2019 speciallæge i akutmedicin

  Kasper Iversen

  Professor i akutmedicin og kardiologi, Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet

  Kasper Iversen er professor i akutmedicin og kardiologi ved Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet. Han har siden 2016 været forskningsansvarlig overlæge i Akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital og siden 2019 speciallæge i akutmedicin

 • Helga Schultz er formand for Yngre Læger og hoveduddannelseslæge i onkologi på Herlev Hospital. Inden hun tiltrådte som formand har hun haft en række tillidsposter i Yngre Læger, herunder som formand for Yngre Læger Region Hovedstaden.

  Helga Schultz

  Formand, Yngre Læger

  Helga Schultz er formand for Yngre Læger og hoveduddannelseslæge i onkologi på Herlev Hospital. Inden hun tiltrådte som formand har hun haft en række tillidsposter i Yngre Læger, herunder som formand for Yngre Læger Region Hovedstaden.

 • Birgit er uddannet nefrologisk speciallæge med fokus på akutmedicin og særinteresse i akutmedicinsk og muskuloskeletal ultralyd samt palliation. Ansat på Nordsjællands hospital, hvor hun særligt arbejder med uddannelse og ledelse,

  Birgit Falk Riecke

  Afdelingslæge, PhD, Nordsjællands Hospital

  Birgit er uddannet nefrologisk speciallæge med fokus på akutmedicin og særinteresse i akutmedicinsk og muskuloskeletal ultralyd samt palliation. Ansat på Nordsjællands hospital, hvor hun særligt arbejder med uddannelse og ledelse,

 • Jørn Munkhof Møller har en baggrund i medicinsk gastroenterologi og har igennem mere end et årti været ledende overlæge på Aalborg Universitetshospitals Akut- og Traumecenter. Han vil præsentere den nye vejledning om nekrotiserende fasciit

  Jørn Munkhof Møller

  Ledende overlæge, akutafdelingen, Aalborg Universitetshospital

  Jørn Munkhof Møller har en baggrund i medicinsk gastroenterologi og har igennem mere end et årti været ledende overlæge på Aalborg Universitetshospitals Akut- og Traumecenter. Han vil præsentere den nye vejledning om nekrotiserende fasciit

 • Dan Brun Petersen er speciallæge i både samfundsmedicin og akutmedicin. Dan Brun har tidligere været ledende overlæge på Køge Akutafdeling samt ansat i Sundhedsstyrelsen og udsendt som særlig sundhedsrådgiver i Sundhedsministeriet i Tanzania for Udenrigsministeriet.

  Dan Brun Petersen

  Lægefaglig vicedirektør, Holbæk Sygehus

  Dan Brun Petersen er speciallæge i både samfundsmedicin og akutmedicin. Dan Brun har tidligere været ledende overlæge på Køge Akutafdeling samt ansat i Sundhedsstyrelsen og udsendt som særlig sundhedsrådgiver i Sundhedsministeriet i Tanzania for Udenrigsministeriet.

 • Kimberly Jane Desouza er uddannet akutmediciner fra Canada og aktuelt ansat ved akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital. Som repræsentant for Canadian Association of Emergency Physicians giver hun et indblik i specialets udvikling

  Kimberly Jane Desouza

  Emergency Physician, Canada

  Kimberly Jane Desouza er uddannet akutmediciner fra Canada og aktuelt ansat ved akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital. Som repræsentant for Canadian Association of Emergency Physicians giver hun et indblik i specialets udvikling

 • Anders Wallin Paulsen er uddannelsesansvarlig Overlæge på Rigshospitalets ortopædkirurgiske afdeling. Han har været på RH siden 2013 og er en del af traumesektionen som håndterer modtagelse og behandling af polytraume patienterne

  Anders Wallin Paulsen

  Uddannelsesansvarlig Overlæge, Traumesektionen RH

  Anders Wallin Paulsen er uddannelsesansvarlig Overlæge på Rigshospitalets ortopædkirurgiske afdeling. Han har været på RH siden 2013 og er en del af traumesektionen som håndterer modtagelse og behandling af polytraume patienterne

 • Dr. Gazelle is faculty at Harvard Medical School, a 25-year practicing physician, and one of the preeminent physician coaches in America. She utilizes evidence-based neuroscience, mindfulness, and physician leadership techniques to help combat burnout and help physicians develop leadership skills

  Dr. Gail Gazelle

  Assistant professor of Medicine, Harvard Medical School

  Dr. Gazelle is faculty at Harvard Medical School, a 25-year practicing physician, and one of the preeminent physician coaches in America. She utilizes evidence-based neuroscience, mindfulness, and physician leadership techniques to help combat burnout and help physicians develop leadership skills

 • Helene Probst er vicedirektør for Sundhedsstyrelsen. Hun er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2002. Hun er speciallæge i samfundsmedicin har en Master of Public Administration (MPA) fra Copenhagen Business School

  Helene Probst

  Vicedirektør i sundhedsstyrelsen

  Helene Probst er vicedirektør for Sundhedsstyrelsen. Hun er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2002. Hun er speciallæge i samfundsmedicin har en Master of Public Administration (MPA) fra Copenhagen Business School

 • Casper Falster er uddannet læge fra 2017 og PhD-studerende ved lungemedicinsk afdelinge på Odense Universitetshospital, hvor han forsker i brugen af ultralyd i diagnostikken af lungeemboli

  Casper Falster

  PhD-studerende ved lungemedicinsk afd. OUH

  Casper Falster er uddannet læge fra 2017 og PhD-studerende ved lungemedicinsk afdelinge på Odense Universitetshospital, hvor han forsker i brugen af ultralyd i diagnostikken af lungeemboli

 • Bo Løfgren er professor i hjertestopbehandling og ansat på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers. Han har bl.a. forsket i at forbedre behandlingen af patienter, der får hjertestop på hospitalet.

  Bo Løfgren

  Kardiolog og professor i hjertestopbehandling

  Bo Løfgren er professor i hjertestopbehandling og ansat på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers. Han har bl.a. forsket i at forbedre behandlingen af patienter, der får hjertestop på hospitalet.

 • Catrin Iversen er speciallæge i akutmedicin, ansat på akutafdelingen Randers og har via Dansk Røde Kors’ katastrofeberedskab været udsendt i det sydøstlige Middelhav ombord på »Ocean Viking«, som drives af SOS Mediterranée, en fransk NGO

  Catrin Iversen

  Akutmediciner, udsendt for Røde Kors

  Catrin Iversen er speciallæge i akutmedicin, ansat på akutafdelingen Randers og har via Dansk Røde Kors’ katastrofeberedskab været udsendt i det sydøstlige Middelhav ombord på »Ocean Viking«, som drives af SOS Mediterranée, en fransk NGO

 • Christian Backer Mogensen er forskningsleder og specialeansvarlig overlæge i akutafdelingen ved Sygehus Sønderjylland. Han vil give sin præsentation "Forbedret diagnostik af pneumoni og pyelonefritis. INDEED projektet."

  Christian Backer Mogensen

  Klinisk professor, Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitet

  Christian Backer Mogensen er forskningsleder og specialeansvarlig overlæge i akutafdelingen ved Sygehus Sønderjylland. Han vil give sin præsentation “Forbedret diagnostik af pneumoni og pyelonefritis. INDEED projektet.”

 • Erika Christensen er leder af Center for Præhospital- og Akutforskning også ved Aalborg Universitetshospital og professor ved Aalborg Universitet og derudover formand for Præhospitaldatabasen ved RKKP. Hun vil give sin præsentation "Blinde pletter på akutområdet?"

  Erika Frischknecht Christensen

  Klinisk professor i præhospital og akutmedicin, Aalborg Universitetshospital

  Erika Christensen er leder af Center for Præhospital- og Akutforskning også ved Aalborg Universitetshospital og professor ved Aalborg Universitet og derudover formand for Præhospitaldatabasen ved RKKP. Hun vil give sin præsentation “Blinde pletter på akutområdet?”

 • Anders Jørgensen er uddannet via den svensk/danske uddannelsesmodel og blandt de første færdiguddannede akutmedicinere i Danmark. Udover sin stilling er Anders redaktør og bidragsyder på den akutmedicinske hjemmeside DKAKUT

  Anders Jørgensen

  Overlæge i akutmedicin, Hospitalsenheden vest

  Anders Jørgensen er uddannet via den svensk/danske uddannelsesmodel og blandt de første færdiguddannede akutmedicinere i Danmark. Udover sin stilling er Anders redaktør og bidragsyder på den akutmedicinske hjemmeside DKAKUT

 • Jens Wretborn er forsker sammen med Professor i akutmedicin, Ulf Ekelund, i crowding og hvordan det kan måles og følges - måske ligefrem forudsiges ved brug af data

  Jens Wretborn

  Akutmediciner og PhD, Lund Universitetshospital

  Jens Wretborn er forsker sammen med Professor i akutmedicin, Ulf Ekelund, i crowding og hvordan det kan måles og følges – måske ligefrem forudsiges ved brug af data

 • Anders Krusenstjerna-Hafstrøm er uddannet almen mediciner og efterfølgende specialiseret i akutmedicin. Han har i samarbejde med Dansk Pædiatrisk Selskab og DASAIM udviklet de nye behandlingsvejledninger i smertebehandling af børn

  Anders Krusenstjerna-Hafstrøm

  Uddannelsesansvarlig Overlæge, Holbæk Akutafdeling

  Anders Krusenstjerna-Hafstrøm er uddannet almen mediciner og efterfølgende specialiseret i akutmedicin. Han har i samarbejde med Dansk Pædiatrisk Selskab og DASAIM udviklet de nye behandlingsvejledninger i smertebehandling af børn

 • Muayad er hoveduddannelseslæge i akutmedicin ved Hvidovre Hospitals akutafdeling og har særlig interesse i væskebehandling og sepsispatienter. Han har tidligere haft sin gang på Køge Akutafdeling, Sjællands Universitetshospital.

  Muayad Yas Al-Khafaji

  Hoveduddannelseslæge i akutmedicin, Hvidovre Hospital

  Muayad er hoveduddannelseslæge i akutmedicin ved Hvidovre Hospitals akutafdeling og har særlig interesse i væskebehandling og sepsispatienter. Han har tidligere haft sin gang på Køge Akutafdeling, Sjællands Universitetshospital.

 • Annmarie Lassen er professor ved Syddansk Universitet og ansat i akutmodtagelsen på OUH. Hun er blandt andet formand for databasen for akutte patientkontakter og sidder i Trygfondens Rådgivende Forskningsudvalg.

  Annmarie Tougborg Lassen

  Professor i akutmedicin, Syddansk Universitet

  Annmarie Lassen er professor ved Syddansk Universitet og ansat i akutmodtagelsen på OUH. Hun er blandt andet formand for databasen for akutte patientkontakter og sidder i Trygfondens Rådgivende Forskningsudvalg.

 • Halfdan Lauridsen er uddannet kirurg og efterfølgende specialiseret i akutmedicin, hvor han anses blandt de førende ultralydseksperter i specialet. Har desuden været lektor ved Københavns Universitet i akutmedicin.

  Halfdan Lauridsen

  Specialeansvarlig overlæge, Akutafdelingen Hillerød Hospital

  Halfdan Lauridsen er uddannet kirurg og efterfølgende specialiseret i akutmedicin, hvor han anses blandt de førende ultralydseksperter i specialet. Har desuden været lektor ved Københavns Universitet i akutmedicin.

 • Emil Iversen er foruden at være formand for YDAM og bestyrelsesmedlem i DASEM, initiativtager til den akutmedicinske uddannelsesplatform RESUS, støttet af Region Sjælland.

  Emil Ejersbo Iversen

  Hoveduddannelseslæge i akutmedicin, SUH, Køge

  Emil Iversen er foruden at være formand for YDAM og bestyrelsesmedlem i DASEM, initiativtager til den akutmedicinske uddannelsesplatform RESUS, støttet af Region Sjælland.

 • Mikkel Brabrand var en af stifterne af Dansk Selskab for akutmedicin og er nu ansat ved akutafdelingen OUH. Forsker indenfor identifikation af patienter i både høj og lav risiko for forværring samt effekten af organisatoriske ændringer af det akutte sundhedsvæsen og optimering af klinisk behandling af almindelige tilstande

  Mikkel Brabrand

  Klinisk professor i akutmedicin, Syddansk Universitet

  Mikkel Brabrand var en af stifterne af Dansk Selskab for akutmedicin og er nu ansat ved akutafdelingen OUH. Forsker indenfor identifikation af patienter i både høj og lav risiko for forværring samt effekten af organisatoriske ændringer af det akutte sundhedsvæsen og optimering af klinisk behandling af almindelige tilstande

 • Michael Hecht Olsen er professor i hypertension og kardiovaskulær forebyggelse på Holbæk Sygehus og formand for Dansk Hypertensions Selskab. Han vil give en opdatering på vejledningerne for akut og ikke-akut behandling af hypertension

  Michael Hecht Olsen

  Professor i hypertension og kardiovaskulær forebyggelse, Holbæk Sygehus

  Michael Hecht Olsen er professor i hypertension og kardiovaskulær forebyggelse på Holbæk Sygehus og formand for Dansk Hypertensions Selskab. Han vil give en opdatering på vejledningerne for akut og ikke-akut behandling af hypertension

 • Jesper Weile er udover at være hoveduddannelseslæge i akutmedicin allerede erfaren forsker, særligt indenfor området akutmedicinsk ultralyd. Jesper sidder i bestyrelsen i DASEM og repræsenterer bl.a. akutmedicin i Behandlingsrådets fagudvalg om ultralyd

  Jesper Weile

  Hoveduddannelseslæge i akutmedicin, Regionshospitalet Horsens

  Jesper Weile er udover at være hoveduddannelseslæge i akutmedicin allerede erfaren forsker, særligt indenfor området akutmedicinsk ultralyd. Jesper sidder i bestyrelsen i DASEM og repræsenterer bl.a. akutmedicin i Behandlingsrådets fagudvalg om ultralyd

 • Hans Kirkegaard har siden 2012 har stået i spidsen for Center for Akutforskning, hvor han har udviklet akutmedicin som et selvstændigt forskningsfelt. Særligt fokus på forskning indenfor "overlevelseskæden" for akut syge patienter.

  Hans Kirkegaard

  Professor i akutmedicin, klinisk institut, Aarhus Universitet

  Hans Kirkegaard har siden 2012 har stået i spidsen for Center for Akutforskning, hvor han har udviklet akutmedicin som et selvstændigt forskningsfelt. Særligt fokus på forskning indenfor “overlevelseskæden” for akut syge patienter.

Ultralyds Oscar

Dansk Selskab for Akutmedicin og Yngre Danske AkutMedicinere præsenterer til Årsmødet et spritnyt koncept: Ultralyds-Oscar. Ultralyds-Oscar er en filmpris-uddeling, der selvfølgelig handler om ultralydsfilm.

Showet er et konglomerat mellem en spektakulær prisuddeling og en skolastisk mættet helhedoplevelse af undervisning i forskellige ultralydsmodaliteter og deres anvendelse i akutmedicin.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig og indsender dit bud på årets ultralyds oscar ved at klikke på knappen nedenfor!

En stor tak til vores sponsorer

Arrangører

Alle de akutmedicinske organisationer har bidraget til årsmødet. Hvis du vil læse mere om hver enkelt eller melde dig ind kan du klikke på deres logo her.

YDAM Uddannelsespris

YDAM uddeler til årsmødet en uddannelsespris til den akutmedicinske profil der får flest nomineringer fra yngre læger. 

Er du yngre læge på en akutafdeling og har du en kollega der simpelthen bare gør en afgørende forskel for uddannelsesmiljøet indenfor akutmedicin eller på din akutafdeling kan du nominere personen til den prestigefyldte pris via nedenstående link.

Prisliste og tilmelding

Medlem 2 dage
DKK 1500
Ikke medlem 2 dage
DKK 1800
Medlem (kun fredag)
DKK 1200
Ikke medlem (kun fredag)
DKK 1400
Medlem (kun lørdag)
DKK 900
Ikke medlem (kun lørdag)
DKK 1100
Studerende - 2 dage
DKK 600
Studerende (kun fredag)
DKK 550
Studerende (kun lørdag)
DKK 350
Festmiddag (fredag)
DKK 300

Tilmelding til årsmødet sker via Billetto og tilmelder du dig inden d. 4. marts får du adgang til reduceret pris! Billetter kan dog købes helt frem til 13. april. Herefter lukkes der for salg af hensyn til varsling af venue. 

Deltagelsespris: 
Indkluderer deltagelse på årsmødet inkl. forplejning på x valgte dage.
Prisen inkluderer ikke festmiddag eller overnatning.  
Der skal foretages separat betaling for deltagelse til festmiddag samt booking af hotel/overnatning. 
 
Overnatning: 
Egen booking af værelse(r) – NB! Der er desværre meldt udsolgt fra Hotel Trinity, hvorfor overnatning må arrangeres på nærliggende hotel. 

Kontakt os med spørgsmål

Har du et spørgsmål omkring tilmelding til årsmødet, programmet, den virtuelle afholdelse eller forslag til hvordan vi kan gøre årsmødet endnu bedre skal du endelig kontakte os! 

Skriv til os på en af de nedenstående email, og så skal vi vende tilbage så hurtigt som muligt.